Generalforsamling
Rundkreds

Odsherreds Kammermusikfestival

Ordinær generalforsamling 11. februar 2022

Formandens beretning

 

Kære medlemmer.

Denne formandsberetning har jeg glædet mig til at skrive og holde, for jeg har store nyheder. Først skal vi dog se tilbage.

Festivalen i 2021 var, som jeg allerede kunne fortælle for et år siden, blevet hjemløs, idet vi ikke længere kunne være på Hempel Glasmuseum. Bestyrelsen foretog mange undersøgelser, men endte med at vælge Borren i Højby som koncertlokale.

Det var på mange måder et mærkeligt og usandsynligt valg, at holde kammermusikfestival i en idrætshal og vi var også nødt til at sluge en flok kameler; men da det kom til stykket, viste det sig at være et lykkeligt valg.
Den gode plads gjorde det muligt at lave en stoleopstilling, som tog alle hensyn til corona situationen. Vi fik udsmykket rummet med træer fra VASAC og placeret publikum sådan, at hallen næppe var synlig under koncerterne.
Og endelig viste akustikken sig at være overraskende god. Alle, både optrædende og lyttende, var fulde af lovord og Danmarks Radio var begejstrede.

Vi havde ikke så meget publikum som vi har været vant til, men dog nok til at vi bevarede skindet på næsen.

Operakoncerten måtte, på grund af vejret, flyttes indendørs og igen viste Borren sig fra den bedste side.

Vi skylder en stor tak til personalet omkring Borren og ikke mindst Højby Lokalråd, som gennem hele festivalen sørgede for forplejning til vores gæster. Og tak for lån af træer til VASAC.

 

Planlægningen af festival 2022 har været – og er stadig – helt anderledes. Bestyrelsen har, i erkendelse af at der skal ske noget nyt og åbnes mulighed for at nye og yngre kræfter kan komme ind i arbejdet, valgt at udnævne en kunstnerisk leder – eller rettere to kunstneriske ledere. Musikerægteparret Janne Fredens og Søren Rastogi, som har en årelang tilknytning til festivalen, har påtaget sig opgaven og rystet posen grundigt.

Hvor de tidligere festivaler, helt tilbage fra 1991, har bestået at enkeltkoncerter uden, eller med meget lidt, overlapning af musikere, kommer festival 2022 til at huse et hold residerende musikere. Nogle i hele perioden og andre i en eller flere dage.

Samtidig tilknyttes Jacob Gades Legats talentprogram, så en pænt stor gruppe unge, men uhyre talentfulde, musikere kommer til at bo og arbejde sammen med de erfarne professionelle.

Festivalen kommer til at bestå af et bånd af aftenkoncerter, hvor de professionelle har hovedrollen og et bånd af eftermiddagskoncerter, hvor de unge talenter har hovedrollen – dog altid i selskab med og coachet af professionelle.

Festivalen kommer til at begynde søndag d. 31. juli med en åbningskoncert om aftenen og slutte med en, forhåbentlig udendørs, operakoncert fredag d. 5. august.

Alt dette kan rent praktisk lade sig gøre fordi vi har fået mulighed for at disponere over Lærkehus, den tidligere Scenekunstskole – endnu tidligere Odsherred Teater – i Annebergparken.

Ud over teatersalen, som var vores hjemsted fra sidst i 1990’erne til 2010, er der 30 værelser og prøvesale, hvor musikerne kan arbejde. Der er også et stort caféområde, som kan betjene både de, der bor i huset og koncertgæsterne.

Da festivalen ikke kommer til at disponere over alle værelser, bliver der mulighed for at publikum kan leje sig ind og bo midt i musikken, spise sammen med kunstnerne og opleve atmosfæren.

Jeg vil allerede nu anerkende den store imødekommenhed vi har mødt fra Gitte Klausen, den nye ejer af Lærkehus og en stor del af Annebergparken i øvrigt. Uden hendes velvilje kunne vi slet ikke realisere de tanker, der ligger bag den nye festival.

Penge skal der også til og vi er så heldige, at mange fonde har sagt ja til at støtte os. Sammen med Odsherred Kommune og Statens Kunstfond udgør de grundlaget for et budget, som vi tror på at vi kan få til at hænge sammen. Vi satser egenkapitalen på dette projekt, men festivalen har aldrig haft som formål at spare penge op, så nu kan de få lov til at bestille noget.

Publikum skal der også til og jeg vil appellere til festivalens medlemmer og venner i øvrigt, at I dels deltager flittigt, dels hjælper os med at sprede budskabet.

 

Jeg vil slutte beretningen med at takke vores sponsorer for trofast støtte, bestyrelsen for optimisme og ildhu og vores samarbejdspartnere på biblioteket og teatret for hjælp og opbakning.

 

Linderup, 10. februar 2022

Odsherreds Kammermusikfestival er en frivilligt drevet forening, hvor alt arbejde udføres ulønnet. Du kan blive medlem. Klk her!