Kristian Bordøy

tenor

Kristian Bordoy, tenor, ville være operasanger, fra han var ni og fik sin operadebut som en del af drengeensemblet i Den jyske Operas opførelse af La Bohéme i 2003. I dag studerer han på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium under Jens Krogsgaard. Han har deltaget i rækker mesterklasser med anerkendte lærere fra ind- og udland, senest med Anne Sofie von Otter. Hans hidtil største musikalske oplevelse var, sammen med resten af konservatoriets sangere, at synge Verdi’s Requiem i Berliner Philharmonien.

www.youtube.com – Her synger Kristian Bordoy Grieg i Lindevang Kirke.

Tak til vore sponsorer og samarbejdspartnere

uden dem kunne festivalen ikke gennemføres