W. A. Mozart (1756– 1791)
Divertimento i F-dur for strygeorkester, KV 138

Antonio Vivaldi (1678 – 1741)
“Forår” og “Vinter” fra “De 4 årstider”

Astor Piazzolla (1921 – 1992)
“Forår” og “Vinter” fra “Four Seasons of Buenos Aires”

Strygeorkester. Dirigent og solist Jon Gjesme